Çeviker A., Mutlu M., Der A., Sürer A., "Teknolojik Yayılma: Web Tabanlı Muhasebe Yazılımlarının Benimsenmesi", 9. Uluslararası Katılımlı Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi, ERZURUM, TÜRKİYE, 7-9 ekim 2010, ss.8-25