Mutlu M., Çeviker A., Çirkin Z., "Tüketici Etnosentrizmi ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz", Sosyoekonomi Dergisi Hacettepe Üniversitesi, ss.51-74, 2011