Çeviker A., Mutlu M. , Taş İ., "Türkiye’nin Orta Asya Ülkeleriyle Ticareti: Almanya ve İran’la Karşılaştırmalı Bir Analiz", International Conference On Eurasian Economies, TÜRKIYE, 4-5-6 November 2010, pp.379-385