Çeviker A., Küçükbiltekin H., "FRANSIZ MANDASI DÖNEMİNDE SURİYE’NİN EKONOMİK YAPISI VE TÜRKİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLERİ", SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.3, no.2, ss.1-12, 2011